Lokalizacja, 41-103 , Siemianowice Śląskie,
508 738 707

Roboty ziemne – czym są i jakie są rodzaje

Usługi koparko ładowarką Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie

Roboty ziemne – czym są i jakie są rodzaje

Koparka Chorzów - usługi koparko ładowarką chorzów
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 Roboty ziemne to element, bez którego nie może obyć się żadna budowa. Odpowiednie przygotowanie gruntu warunkuje pomyślny przebieg dalszych prac, wpływając na końcowy efekt całego przedsięwzięcia.

O tym, czym są roboty ziemne, jakie są ich rodzaje, a także istocie bezpieczeństwa podczas ich przeprowadzania, dowiesz się z poniższego artykułu.

1. Czym są roboty ziemne
2. Rodzaje robót ziemnych
3. Bezpieczeństwo podczas robót

Czym są roboty ziemne

Czym są roboty ziemne? Najprościej rzecz ujmując, roboty ziemne to wszelkie prace budowlane związane z urabianiem gruntu. Obejmuje ono rozmaity charakter działań – począwszy od wydobywania gruntu naturalnego, przez jego kształtowanie i przemieszczanie, aż po usuwanie ziemi z obszaru budowy – wszystko to oczywiście zgodnie z przepisami oraz jasno określonymi wytycznymi w ramach danego projektu.

Odpowiadając na pytanie, czym są roboty ziemne, należy oczywiście sprecyzować, kiedy dochodzi do ich realizacji. W budownictwie przeprowadza się je przede wszystkim w przypadku budowli i instalacji podziemnych, fundamentach budowli nadziemnych, przygotowywania podłoża pod rozmaite nawierzchnie (np. linii kolejowych, placów, dróg) oraz oczywiście kształtowania terenu.

Skoro już wiesz, czym są roboty ziemne, zapewne jesteś ciekawi Cię, jak wygląda przebieg tego rodzaju prac. Z reguły sprowadzają się one do trzech etapów – oddzielenia warstwy gruntu od calizny i jego wydobycia; transportu materiału na zwał lub specjalistyczne maszyny transportowe; urabiania gruntu – jego przesuwania, zasypywania czy zagęszczania.

Roboty ziemne mogą być przeprowadzane przy zastosowaniu metod mechanicznych – czyli przy użyciu maszyn, takich jak np. koparki, jakimi dysponują profesjonalne firmy wyspecjalizowane w tego typu pracach – np. koparka Siemianowice Śląskie.
Innymi sposobami są praca ręczna( z wykorzystaniem np. młotów pneumatycznych), bądź w przypadku wyjątkowo trudnych do „obrobienia”, zbitych i twardych gruntów – użycie materiałów wybuchowych.

Rodzaje robót ziemnych

Rodzaje robót ziemnych to przede wszystkim podział na roboty przygotowawcze i porządkowe, podstawowe i wykończeniowe.
Inną, równie często spotykaną klasyfikacją, są wykopy i nasypy, których przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy i fachowego doświadczenia, zapewnianego przez profesjonale firmy budowlane – takie, jak np. koparka Katowice. Czym zatem wspomniane prace różnią się od siebie? Kryterium podziału stanowi miejsce ich podejmowania, a ściślej mówiąc to, czy wykonywane są powyżej czy poniżej powierzchni ziemi.

Obydwa rodzaje robót ziemnych przyjmują określony kształt, stając się tym samym swoistą jednostką pomiaru gruntu, pozwalającą na jego późniejszy sprawny transport w inne miejsce na terenie budowy lub poza jego obszar. Wśród wykopów możemy wyróżnić formy szeroko- i wąsko przestrzenne. Osobną kategorią są wykopy tymczasowe. Nasypy dzieli się z kolei na kontrolowane i niekontrolowane. O pierwszych mówimy w momencie warstwowego układania i zagęszczania. Te ostatnie to tzw. odkłady zwałowe.

Warto zaznaczyć, że obydwa rodzaje robót ziemnych mogą mieć zarówno charakter tymczasowy, stanowiąc niezbędne działanie specjalistycznych firm, takich jak np. koparka Chorzów, jak i stały, będąc formą ukształtowania określonego terenu i jednym z elementów krajobrazu.

Bezpieczeństwo podczas robót

Bezpieczeństwo podczas robót to podstawa. Przeprowadzane prace to spore wyzwanie logistyczne i fizyczne, które nawet pomimo dużego doświadczenia i wiedzy, zawsze niosą ze sobą ryzyko zajścia wypadku. Przypadkowe zasypanie ziemią, mechaniczne uderzenie elementem maszyny czy nieszczęśliwy upadek do głębokiego wykopu, to bardzo przykre i niejednokrotnie tragiczne w skutkach zdarzenia, które jednak niestety są faktem. Dlatego zatem należy zrobić wszystko, by ich uniknąć.

Przestrzeganie zasad BHP to warunek konieczny na jakimkolwiek placu budowy, który pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa podczas robót. Co ważne, zasady te regulowane są przepisami prawa, a ściślej mówiąc Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003. Kluczowy zapis głosi, ze prace mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie uwzględniającego instalacje podziemne projektu. Poza tym, niezbędne jest także właściwe ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, zabezpieczanie urządzeń elektrycznych czy niedopuszczanie do pojawiania się nawisów gruntu.

Bezpieczeństwo podczas robót wymaga również zapewnienia jasno wytyczonej drogi ewakuacji, sprawnego systemu łączności i alarmowania. Tylko tak zorganizowana praca na budowie da gwarancję możliwie największej ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami.